Kwaliteitslabel

h2eau is nu ook trots lid van de Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals, een onderdeel van de Federatie van Algemene Bouwaannemers van de Confederatie Bouw.

Concreet betekent dit dat h2eau door de Federatie erkend wordt voor het leveren van KWALITEITSVOL werk, een erkenning die gesteund is op een aantal zeer strenge toelatingscriteria.  Wat voor h2eau een waardering is voor het werk dat we doen, is voor onze klanten en potentiële klanten een bijzonder waardevolle garantie!

Meer informatie over deze kwaliteitscriteria vindt u hier.

Ons lidmaatschap van de Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals betekent bovendien dat, in geval van conflict, de partijen verbonden zijn om - vóóraleer gerechtelijke stappen te ondernemen - een erkend bemiddelaar in te schakelen om het geschil in der minne te proberen te regelen.

De Groepering kan de partijen van deze overeenkomst voorstellen om gratis beroep te doen op de erkende bemiddelaar van de groepering. De klachten kunnen in dit geval worden ingediend per email (faba@confederatiebouw.be) of via het online-formulier op de website van de Federatie. De klachten worden binnen de 14 dagen aan de klager bevestigd. Ze worden gratis en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door een erkende bemiddelaar.